ANDĚLOVÁ, Petra et al. Dálný východ v politice

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015. ISBN 978-80-87956-33-5

Předkládaný text si klade za cíl zmapovat a analyzovat nejdůležitější vybrané politické události v indopacifické oblasti v letech 2013 a 2014, s přesahem do prvních měsíců roku 2015. Hlavním účelem této publikace je vytvořit interspektrální kompendium faktografických informací zohledňující širší kontext současných socioekonomických a politicko-bezpečnostních výzev a upozornit na podstatné události v rovině vnitropolitické i mezistátní na pomezí jižní, jihovýchodní a východní Asie. Monografie je určená jako komplexní podkladový materiál pro odborníky a akademiky v oblasti mezinárodních vztahů a teritoriálních studií.

Ačkoliv termín „Dálný východ“ v názvu publikace může být do značné míry považován za zavádějící a politicky nekorektně orientalizující, jsme přesvědčeni, že jeho konotace spjatá s evropským kolonialismem hraje nedílnou součást „zažitého“ vnímání tohoto prostoru, jež by neměla být opomenuta, ale kterou v žádném ohledu kolektiv autorů a autorek nesdílí. Účelem této práce proto není nahlížet na Dálný východ z pozice nadřazeného eurocentrizmu, ale jako na zažitý termín pro historicko-geografický prostor „daleko na východě“, za hranicemi někdejší osmanské říše.

Koupit