BAUEROVÁ, Helena; HLAVÁČKOVÁ, Hana; CABADA, Ladislav. Politika rozšiřování a země Západního Balkánu.

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. 248 s. ISBN 978-80-87956-06-9

Politika rozšiřování je příkladem zahraniční politiky Evropské unie (EU), která je realizována od 70. let 20. století až do současnosti. Za posledních více než čtyřicet let se EU/ES (Evropské společenství) rozšířila/o již sedmkrát a původní vnitřní šestka se proměnila na stávajících dvacet osm členských států. Po největším rozšíření o skupinu států střední a východní Evropy můžeme pozorovat, že aktivity spojené s politikou rozšiřování byly dominantně přesunuty do regionu Západního Balkánu.

Koupit