BENEŠ, Marek; ČADA, Karel; DE KORVER, Zuzana; JAKL, Ladislav; VOJČÍK, Peter. Práva k duševnímu vlastnictví a jejich uplatňování

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015. ISBN 978-80-87956-29-8

Tato kolektivní monografie vznikla v rámci grantového projektu Raising Awareness about the Value of Intellectual Property in the Czech Republic and Slovakia, 2015-1320150006, který je na základě výzvy Evropské komise ze dne 16. ledna 2015 realizován a podporován Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví1 se sídlem ve španělském Alicante. Cílem tohoto programu je seznámit obyvatele Evropské unie s duševním vlastnictvím a jeho hodnotou, informovat je o nebezpečí padělání a pirátství, ukázat, jak se duševní vlastnictví projevuje v každodenním životě, vyvrátit mylné představy o duševním vlastnictví a změnit postoj obyvatel Evropské unie k duševnímu vlastnictví.

Publikace je zdarma ke stažení.