BOHÁČEK, Martin; MACHŮ, Matěj. Základy izraelského obchodního práva se zaměřením na právo duševního vlastnictví

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-87956-23-6

Kniha se zaměřuje na představení zahraničního izraelského právního systému, kterému byla v české odborné literatuře prozatím věnována pouze minimální pozornost. 

Jedná se o unikátní publikaci shrnující vývoj právního systému, uvádí do základů práva obchodního zejména s ohledem na právo vlastnické a smluvní a v návaznosti na to dále představuje systém právní ochrany duševního vlastnictví v otázkách autorských děl, vynálezů, designu či práv na označení, a to včetně prosazování práv z duševního vlastnictví prostřednictvím institutů ochrany před nekalou soutěží nebo práva na ochranu osobnosti. Jedná se o zdroj informací vhodný jak pro odborníky nebo profesionály tak i studenty zabývající se problematikou zahraničních právních systémů. 

Kniha byla připravena spoluautory Matějem Machů a Martinem Boháčkem v rámci plnění vědecko-výzkumného úkolu grantového projektu Metropolitní univerzity Praha B2-31 PV/3/2014.

Koupit