BUREŠ, Jan; CHARVÁT, Jakub; JUST, Petr et al. Levice v České republice a na Slovensku 1989 - 2009.

1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 176 s. ISBN 978-80-7380-294-3

Publikace poskytuje analýzu levice a levicové politiky v České republice a na Slovensku po roce 1989 v širším politickém i společenském kontextu a současně zasazuje vývoj české a slovenské levice do procesu politické a ekonomické transformace. Jako celek složený z jednotlivých případových studií umožňuje tato kolektivní monografie čtenáři provést komparativní analýzu vývoje české a slovenské levicové politické scény. Současně knížka nabízí dostatečný prostor pro zamyšlení nad tím, co mají česká a slovenská levice společného a v čem se liší. Již letmý pohled na jména autorů jednotlivých příspěvků nabízí záruku, že půjde o zajímavé a kvalitní čtení. Do publikace svými texty přispěli například Erazim Kohák či respektovaní politologové jako Miroslav Novák, Jan Bureš nebo Petr Just.

Koupit