ČAJKOVÁ, Andrea. Inovativní trendy řízení ve veřejné správě

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press a Key Publishing, 2020. ISBN 978-80-7638-016-5

Cílem této vědecké monografie je na základě teoretického vymezení zkoumané problematiky a v návaznosti na výzkumné úkoly, které tvořily její zdrojová východiska, analyzovat a na základě syntetizovaných výsledků identifikovat nové směry, aktuální trendy a zároveň inovativní přístupy v managementu institucí veřejné správy v České republice a na Slovensku. Z konkrétního hlediska metod a technik uplatňovaných při realizaci jednotlivých funkcí managementu, ať už reformního a modernizačního úsilí o obnovu, e-government, či řízení kvality veřejné správy, a jejich vlivu na zvyšování kvality poskytovaných veřejných služeb a inovační potenciál v procesu řízení institucí veřejné správy v teoretické oblasti prozkoumat existenci a využívání těchto poznatků při implementaci inovačních přístupů do institucí veřejné správy v podmínkách ČR a SR ve snaze komplexně zpracovat zkoumanou problematiku, a vytvořit tak adekvátní bázi pro další výzkum v této oblasti.

Koupit