CHURÁČKOVÁ, Hana; ČADA, Karel; PACLÍK, Miroslav. Rešeršní systémy průmyslověprávních informací

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. 162 s. ISBN 978-80-87956-07-6

Publikace se zabývá problematikou vyhledávání informací z oblasti průmyslových práv, tj. informací o patentech, užitných a průmyslových vzorech, ochranných známkách a označeních původu a zeměpisných označení. Jsou rozebrány jednotlivé druhy průmyslověprávních informací, nastíněn jejich význam a uvedeny základní mezinárodní standardy pro jejich efektivní zpracovávání a zpřístupňování. V rámci rozboru patentové literatury jsou popsány patentové dokumenty a věstníky vydávané vybranými významnými národními či regionálními úřady na ochranu průmyslového vlastnictví. Pro účelné provádění průmyslověprávních rešerší je nezbytná znalost příslušných selekčních jazyků, proto jsou v publikaci popsány základní patentové třídicí systémy a třídění používaná pro ochranné známky a průmyslové vzory.

V publikaci jsou popsány jednotlivé typy průmyslověprávních rešerší, způsoby a účel jejich provádění a jejich význam. Součástí práce je také metodika provádění rešerší, která je přizpůsobena tomuto specifickému typu informací. Podstatná část publikace se zabývá významnými databázemi informací o průmyslových právech, které volně prostřednictvím internetu zpřístupňuje český Úřad průmyslového vlastnictví, Evropský patentový úřad, Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu, Světová organizace duševního vlastnictví a Patentový a známkový úřad USA.

Koupit