CHVÁTALOVÁ, Iva et al. Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii.

Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 290 s. ISBN 978-80-7380-374-2

Koupit