HNÍZDO, Bořivoj. Role angličtiny v globalizujícím se světě.

1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2012. 233 s. ISBN 978-80-86855-82-0

Tato práce se snaží podrobněji analyzovat roli angličtiny v dnešním globalizujícím se světě. Vyjadřuje se ke dvěma hlavním teoriím spojovaným s touto rolí. K první, o existenci globálního systému jazyků v současném světě, kde angličtina hraje centrální roli, a k druhé, o tzv. jazykovém imperialismu, kde rolí angličtiny je i utlačování malých jazyků. Tato práce není jen analýzou těchto teorií, ale snaží se o samostatný přístup k danému tématu s vědomím, že existují jasné limity pro výjimečné postavení angličtiny mezi ostatními jazyky v dnešním světě. Téma práce je interdisciplinární, ale zpracováno je především jako sociálně-vědní. Práce je vzhledem k tomu, aby pokryla pokud možno co možná nejšířeji danou tématiku, rozdělena do tří částí. První je především přehledem anglofonních zemí světa. Druhá část se zabývá problémem angličtiny jako mezinárodního jazyka. Třetí část práce je zaměřena na otázku, zda dnešní postavení a role angličtiny je skutečně naprosto výjimečná, zda jde skutečně o jediný globální jazyk, a zda si angličtina udrží toto postavení v dohledné budoucnosti.

Koupit