HORVÁTHOVÁ, Zuzana. Social systems and policies

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-38-0

Monografie nabízí časový vývojový harmonogram možných sociálních systémů, které ve velké míře zasahují do fungování státních institucí. Dále se zabývá dopady a možnostmi sociálních aspektů a jejich možným aplikováním v problematice současných problémů a požadavků společnosti vůči jedinci. V neposlední řadě se monografie zaměřuje na definování možných sociálních systému v kontextu ekonomických a politických prvků daného státu. V další kapitole jsou definované a charakterizované současné problémy sociální oblasti a politiky na státní úrovni. V současnosti má každý stát Evropské unie i světa své specifické problémy, které ve veliké míře ovlivňují nejen stabilitu státu, ale hlavně si dávají za příklad schopnost pozitivně se postarat o své občany. Dále se text zaměřuje na mechanismy, které se snaží o to, aby každý stát mohl dostatečně ovlivnit spokojenost svých občanů. Když se mluví o sociální politice a dávkách v rámci Evropské unie, musí být připomenutá i současná migrační krize v rámci sociálního systému. Z toho důvodu je jedna celá kapitola věnována migračním skupinách a jejich cílům v rámci sociální oblasti Evropské unie. Poslední kapitola se zaměřuje na metodiku a možnost definování základních přístupů v rámci sociálního partnerství. Neoddělitelnou částí sociálního partnerství je i nastínění základních sociálních modelů, protože tyto základní črty sociální politiky přispívají velikým podílem k zvyšování životní úrovně a sociálních jistot obyvatel daného státu.

Koupit