HOŠKOVÁ, Marta. Mezinárodní patentová ochrana - PCT.

2. akt. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2010. 167 s. ISBN: 978-80-86855-60-8

Předkládaná příručka má umožnit čtenáři seznámit se s jedním ze způsobů jak chránit v zahraničí technická řešení, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti. 

Technická řešení, pokud splňují podmínky stanovené příslušnými právními předpisy, je možno chránit patentem. Ochrana vynálezů má teritoriální charakter a každý stát v platném právním předpise stanovuje, za jakých podmínek lze udělit ochranu na vynález a v čem tato ochrana spočívá. Z toho vyplývá, že v případě, že má vynálezce zájem chránit vynález i mimo území ČR, je nutno, aby podal přihlášku vynálezu také v těch státech, kde hodlá získat na své řešení ochranu. Další výlučnou ochranou technických řešení, která je rychlá a finančně méně náročná, je osvědčení na užitný vzor. Užitný vzor není celosvětově rozšířen tak jako ochrana patentem, ale je možno jej chránit v řadě zemí, kde jsou však také určité právní odlišnosti. Je možno tedy na technické řešení získat i ochranu užitným vzorem v těch státech, kde tento druh ochrany existuje. Z uvedeného vyplývá, že ochrana průmyslových práv je poskytována pouze na území státu, kde o ni bylo požádáno, zaplaceny poplatky a po nezbytném, často i velmi zdlouhavém řízení.

Publikace seznamuje čtenáře s pojmy, vysvětljuje, jak probíhá řízení, jak se má postupovat při přihlašování do zahraničí a předkládá též návod k vyplnění formuláře žádosti.

Koupit