20/11/2014 - Nezaměstnanost mladých v EU

Centrum evropských ekonomických a sociálních studií uspořádalo 20. listopadu 2014 odborný seminář s názvem "Nezaměstnanost mladých v EU – Španělsko a ČR jako dva (nesrovnatelné?) příklady", na kterém vystoupili doc. Vladislav Flek a dr. Martina Mysíková s dosavadními výsledky grantu “Strategic Transitions for Youth Labour in Europe”, poskytnutého v rámci 7. rámcového programu EU.

Konání akce bylo podpořeno z prostředků Evropské komise.

Web projektu: www.style-research.eu

Pozvánka