22/10/2014 - Umí Česká republika čerpat prostředky z rozpočtu EU?

Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva uspořádalo dne 22. října 2014 odborný seminář nazvaný „Umí Česká republika čerpat prostředky z rozpočtu EU?“. Na semináři vystoupil Ing. Michal Částek, Ph.D., vedoucí oddělení Rozpočet EU Ministerstva financí ČR.

Ing. Michal Částek, Ph.D. pojednal o problematice čerpání prostředků Českou republikou z rozpočtu EU a v této souvislosti se zaměřil především na to, jaké má Česká republika možnosti čerpat prostředky z rozpočtu Evropské unie, v jakém rozsahu toho využívá, zda a v jaké míře se daří České republice čerpat prostředky z rozpočtu Evropské unie.

Ing. Michal Částek, Ph.D. se rovněž zabýval problematikou (ne)vyčerpání přidělených prostředků v programovém období 2007–2013, jakož i možnosti čerpání prostředků z rozpočtu EU v programovém období 2014–2020.