21/06/2014 - Hradecké středisko MUP potřetí na „Open Skies for Handicapped“

Letecké služby Hradec Králové, a.s. pořádaly dne 21. 6. 2014 již sedmý ročník akce „OPEN SKIES FOR HANDICAPPED“(OSH) na letišti v Hradci Králové. Hlavním cílem této akce byly vyhlídkové lety pro postižené spoluobčany s celodenním doprovodným programem pro ostatní zúčastněné.

Stejně jako v minulých letech převzal nad akcí záštitu ministr obrany a náčelník generálního štábu AČR. V průběhu uplynulých ročníků se uvedené akce zúčastnilo přibližně 8500 postižených spoluobčanů z celé republiky a pro 2570 z nich Letecké služby Hradec Králové, a.s. dokázaly zabezpečit vyhlídkové lety. Letošní ročník byl zpestřen předvedením armádního transportního letounu CASA AČR, který byl také jedním z letadel uskutečňujících vyhlídkové lety nad Hradcem Králové i celým krajem.

Metropolitní univerzita Praha – Univerzitní středisko Hradec Králové se letošního ročníku účastnila potřetí. K celodennímu programu pro tělesně handicapové občany a jejich blízké přispěla svým reklamním informačním stánkem. Zde se návštěvníci akce s překvapením zastavovali a o možnosti studia pro tělesně postižené se podrobně zajímali. Program Škola bez bariér byl pro všechny novinkou a motivací ke studiu.

PaedDr. Ivona Civáňová

Fotogalerie