22/05/2014 - Migrace Vietnamců do České republiky

Dne 22. 5. 2014 Katedra asijských studií a Centrum asijsko-pacifických studií zorganizovaly kulatý stůl na téma "Migrace Vietnamců do České republiky", jehož hosty byli Barbora Jirková, Tereza Freidingerová a Filip Kraus.

V rámci výstupů jednotlivých specialistů a navazující diskuse byly probrány následující okruhy témat:

  • historický kontext migrace Vietnamců do Československa/ České republiky od 50. Let 20. Století do současnosti
  • vztah Vietnamců k Vietnamu a k Česku podle fáze migrace (před migrací, během pobytu v Česku, po návratu)
  • vztah Vietnamců žijících v Česku k Vietnamu a k Česku a jak toto ovlivnilo jejich migrační a adaptační tendence
  • komparativní studie zabývající se pracovní migrací z Vietnamu do České republiky a Taiwanu, přičemž bylo prozkoumáno životní (a pracovní) prostředí pracovních migrantů v cílových zemích, různé exploatační mechanismy užívané v cílových zemích a jak se rozdílné historické kořeny vietnamské migrace projevily ve struktuře a fungování vietnamských komunit v jednotlivých zemích

Fotogalerie

Hosté:

Mgr. Barbora Jirková je absolventkou bakalářského oboru etnologie se specializací vietnamistika a magisterského oboru etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se věnuje Vietnamu a jeho dějinám a kultuře. V současnosti se v rámci doktorského studia zabývá výzkumem lidových náboženských představ tradičního Vietnamu a jejich vztahu ke státní moci.

RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D. získala doktorát v oboru sociální geografie a regionální rozvoj se zaměřením na mezinárodní migraci na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své výzkumné činnosti se dlouhodobě zabývá studiem vietnamské migrace do Česka a do světa, podmíněnostmi vietnamské migrace a faktory, které vstupují do rozhodovacího procesu k migraci u této skupiny.

Filip Kraus v současné době působí na Katedře sociálního výzkumu a kulturních studií National Chiao Tung Univerzity na Taiwanu, kde se v rámci svého doktorského studia zaměřuje na výzkum koloniálního dědictví v moderních společnostech jihovýchodní Asie. Jednou z jeho hlavních pracovních náplní je výzkum sociálního prostředí vietnamských komunit v odlišných kulturně-ekonomických podmínkách hostitelských zemí.