11/04/2014 - Seminář k soutěži o nejlepší studentský podnikatelský záměr

Dne 11. dubna 2014 proběhl na MUP seminář pro studenty středních škol, který byl zorganizován v rámci soutěže o nejlepší studentský podnikatelský nápad, kterou pořádá Katedra mezinárodního obchodu spolu s Katedrou průmyslového vlastnictví. Přihlášky do soutěže přijímáme až do 23. 5. 2014.

Seminář probíhal ve čtyřech blocích. První vedl externí spolupracovník MUP pan Richard Lukáš a seznamoval studenty s metodou Lean Canvas a jejím využitím jak v osobním životě, tak i v podnikatelském světě. Druhý blok vedla vyučující z Katedry mezinárodního obchodu, paní Ing. Daniela Čermáková. Tento blok seznamoval studenty se základy finančního plánování, aneb co všechno je potřeba si promyslet, než se do podnikání pustí. Třetí blok vedla vyučující z Katedry průmyslového vlastnictví, paní Mgr. Zuzana de Korver. Tento blok studenty seznámil s pojmem ochranná známka a praxí její ochrany a registrace. A konečně čtvrtý blok umožnil přítomným studentům seznámit se se třemi absolventy oboru Mezinárodní obchod, resp. Regionální studia a mezinárodní obchod a prodiskutovat s nimi jejich motivaci ke studiu i jejich pohled na přínos vysokoškolského studia pro jejich praktické uplatnění a profesní kariéru.

Máte-li zájem zúčastnit se soutěže, nebo víte-li o někom, koho by soutěž zajímala, veškeré informace naleznete na http://www.mup.cz/soutez, kde jsou ke zhlédnutí i tři videa z prvních třech bloků výše zmíněného semináře.

Děkujeme všem přítomným za účast.

Za organizační tým
Tereza Němečková