27/03/2014 - Transformace české firmy ve firmu nadnárodní

Na pozvání Centra pro studia mezinárodních ekonomických vztahů na MUP zavítal dne 27. 3. 2014 generální ředitel pro ČR/SR společnosti Touax, s.r.o. pan Igor Zahradníček s přednáškou na téma Transformace české firmy ve firmu nadnárodní – rozhodovací procesy, plánování a organizační struktura před transformací a po ní. Jednalo se o další ze série setkání s lidmi z praxe, kteří svými zkušenostmi a postřehy mohou vhodně doplnit obecné či teoretické znalosti posluchačů oborů Mezinárodní obchod a Regionální studia a mezinárodní obchod.

Pan Zahradníček nejprve seznámil přítomné se svou profesní dráhou a přiblížil i vznik a historii společnosti Touax, s.r.o., předního českého výrobce a vývozce modulových staveb. Na úvod studenty vyzval k zamyšlení se nad ne/výhodami zřízení a existence české, resp. nadnárodní společnosti a ukázal tyto ne/výhody na řadě konkrétních příkladů. Jeho přednáška ale přinesla řadu zajímavých poznatků a postřehů i z oblasti růstu firmy, firemní kultury, spolupráce v týmu, strategického plánování a dalších oblastí, které spadají do řízení a plánování vrcholového managementu.

Děkujeme panu Zahradníčkovi za sdílení cenných informací a zkušeností a všem studentům za účast.

Za CMEV

Tereza Němečková

Fotogalerie