16/04/2014 - Pozorovatelská mise EU v Gruzii a Mise OSN v Libérii

Centrum bezpečnostních studií MUP (C4SS) uspořádalo 16.4.2014 4. přednášku z cyklu „Bezpečnostní dialog 2.0: Zahraniční mise ozbrojených sil České republiky očima jejich účastníků“ s názvem Pozorovatelská mise EU v Gruzii a Mise OSN v Libérii. Našimi hosty byl pplk. Ing. Petr Vospálek a kpt. Mgr. Tomáš Kollár (oba příslušníci Policie České republiky).

Po detailním rozboru příčin konfliktů a současné situace v Libérii a Gruzii hosté přiblížili zejména své osobní zkušenosti s fungováním tamních misí OSN a EU. Akce se jako posluchači zúčastnili bakalářští i magisterští studenti MUP a zájemci z řad odborné veřejnosti. Více informací o této a dalších z akcí Centra bezpečnostních studií naleznete na http://www.c4ss.cz

Cyklus přednášek přímých účastníků zahraničních misí ozbrojených sil České republiky je pokračováním úspěšného cyklu veřejných přednášek Bezpečnostního dialogu 10/20: 10 let v NATO, 20 let transformace ozbrojených sil České republiky, který probíhal v letech 2009–2013. Jeho cílem bylo zpřístupnit teorii používanou při plánování a řízení transformace ozbrojených sil a výsledky této praxe v ČR dosažené po 20 letech transformace ozbrojených sil, která zintenzivnila po vstupu ČR do NATO. Seznam přednášek z tohoto cyklu, včetně PowerPoint prezentací (pokud je přednášející experti dali k dispozici k uveřejnění), naleznete zde.

Zpracoval: Oldřich Bureš, vedoucí C4SS, 20.4.2014

Fotogalerie