11/04/2014 - Doménová jména a jejich význam pro podnikání

Katedra Průmyslového vlastnictví Metropolitní univerzity Praha (MUP) uspořádala v pátek 11. 4. 2014 mezinárodní konferenci s názvem „Doménová jména a jejich význam pro podnikání“ – „Domain names and their signficance for business.“ Konference byla realizována s podporou Grantové agentury České republiky (GA ČR) a rejstříku CZ.Nic, jednacím jazykem konference byla čeština (1. a 3. sekce) a angličtina (2. sekce), prezentující byli z ČR, Slovenska, Německa a USA.

V postmoderní globální společnosti je nehmotné duševní vlastnictví zcela zásadní pro úspěšné a udržitelné podnikání. Drtivá většina podnikatelů aktivně využívá Internet, e-business je nedílnou součástí jejich podnikání a internetová stránka je samozřejmostí. Obdobně jednoznačné závěry však zatím nebyly přijaty ohledně vymezení, funkce a významu doménového jména a tudíž je zcela zásadní vést komparativní rešerši a průběžně předkládat její výstupy na národní i mezinárodní úrovni a odpovídajícně pokračovat v dalším výzkumu, jeho vyhodnocení a přenosu do praxe. V rámci GA ČR projektu č. 13-02203S pro období 2013-2015 odborná řešitelská skupina z MUP rozvíjí mnohé činnosti v této oblasti, především publikační povahy, a uvedená mezinárodní konference byla velkou příležitostí pro přímou prezentaci a výměnu názorů. Tato příležitost byla plně využita, a to zejména s ohledem na vysokou kvalitu prezentujících a jejich příspěvků a na značný zájem všech přítomných o diskuzi. Vyzdvihnout je třeba zejména přínos zahraničních prezentujících o zásadních, v českém prostředí však zcela opomíjených aspektech souvisejících s nesmírným potenciálem doménových jmen pro podnikání, a to SEO ve vztahu k doménám a fluktuaci cen akcií subjektů nabízejících doménová jména. Mezinárodní konference umožnila srovnání různých pohledů na podnikání přes doménová jména i s doménovými jmény, potvrdila základní hypotézu projektu o zatím ne zcela doceněném významu doménových jmen a nabídla množství dalších podnětů, jak oficiálně, tak i formou vyplněných anonymních dotazníků. Řešitelská skupina z MUP tyto podněty rozhodně zohlední ve své další činnosti a již se těší na další mezinárodní konferenci na toto téma, kterou uspořádá za rok.

Zpracovala:
JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA, řešitelka GA ČR projekt č. 13-02203S.

Fotogalerie

Detailní program konference

Podklady:


Doménové jméno z hlediska nového občanského zákoníku – M. Boháček

Doména jako znak – M. Hádková

Pro koho jsou příležitostí nové generické domény (new gTLD) – J. Průša

Zajištění bezpečnosti v doméně .cz a národní CSIRT tým – Z. Duračinská

Význam doménových jmen pro podnikání v EU – R. MacGregor Pelikánová

The significance of domain names for business conduct in the USA – R. Kenyon MacGregor

SEO Aspects of Top Level Domains – study cases – S. Yates

Praxe rozhodčího soudu při rozhodování sporů o domény .eu – T. Gongol

Řešení sporů u generických domén – L. Jakl

Řešení sporů o doménová jména v .cz – Z. Průchová

Možnosti řešení sporů o národní doménová jména – Š. Hostovská