18/03/2014 - Žoldnéři - aneb soukromé bezpečnostní firmy působící na Blízkém východě

Kulatý stůl na téma "Žoldnéři – aneb soukromé bezpečnostní firmy na Blízkém východě" uspořádalo 18. března Centrum pro studium Blízkého východu společně s Centrem bezpečnostních studií.

Hostem byl odborník na tuto problematiku Mgr. Jan Vurbs. Ten skutečně podle plánu rozebral a dokumentoval kontroverzní působení "soukromých armád" ve výbušném regionu, takže zasvěcená řeč byla o Iráku, o společnostech jako je Blackwater i o mezinárodním právu a proměnlivých představách o etice ozbrojených konfliktů. Předtím však Mgr. Vurbs poutavě nastínil i místo žoldnéřů ve světové historii. Účastníci kulatého stolu se proto mohli dozvědět i tak zajímavé souvislosti, jako je pomyslná spojitost mezi Albrechtem z Valdštejna a dnešními žoldnéři v Afghánistánu.

Fotogalerie