25/04/2014 - 6. výroční studentská konference věnovaná soudobým bezpečnostním tématům

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha ve spolupráci s Centrem pro bezpečnostní a strategická studia v Brně a s oddělením bezpečnostních studií Katedry politologie Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity upořádalo 25. 4. 2014 šestou výroční studentskou konferenci na bezpečnostní témata.

Hlavním cílem konference bylo dát nejen studentům MUP a dalších českých VŠ příležitost pro prezentaci svého výzkumu na aktuální bezpečnostní témata. O konferenci i v letošním roce projevilo zájem velké množství studentů z celé České republiky i zahraničí. Celkem bylo předneseno 18 příspěvků v šesti panelech, přičemž potěšujícím trendem je každoročně se zvyšující kvalita většiny příspěvků. Kompletní program konference je k dispozici na www.c4ss.cz.

Zpracoval: doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D., vedoucí Centra bezpečnostních studií

Fotogalerie