09/01/2014 - Současný stav vietnamské politiky

Katedra asijských studií a mezinárodních vztahů a Centrum asijsko-pacických studií si Vás dovolují pozvat na hostovskou prednášku na téma "Současný stav vietnamské politiky".

KDY: 9.1.2014 od 10:00 do 11:40 hod.

KDE: budova MUP Strašnice, Dubečská 900/10, Praha 10, místnost 021

V rámci prednášky se dotkneme následujících otázek:

  • Na jakých myšlenkových a jiných základech vznikl vietnamský komunistický režim? (vliv historie, kultury, Číny a SSSR)
  • Jaká jsou jeho hlavní specika a charakteristické rysy vietnamského politického systému? (mýty a realita)
  • Jakým výzvám v současnosti Vietnamská komunistická strana čelí?
  • Kam kráčíš, Vietname? (zamyšlení nad budoucností)

O tématu pohovoří: Mgr. Lada Homutová, Ph.D. cand.

Lada Homutová v roce 2009 dokončila studium oboru Vietnamistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na stejné fakultě v současnosti studuje druhým rokem v doktorském studijním programu Politologie. Absolvovala dvě šestiměsíční studijní stáže na Národní univerzitě v Hanoji. V současné době pracuje na projektu zabývajícím se politickou autoritou Vietnamské komunistické strany (tento projekt byl podpořen Grantovou agenturou Univerzity Karlovy) a dále s australským profesorem Adamem Fordem (Victoria University, University of Melbourne) a kolektivem badatelů z nejrůznějších zemí na mezinárodním projektu zabývajícím se vietnamskou politikou. Kromě obecného zájmu o vietnamský politický režim patří mezi hlavní témata jejího zájmu: frakcionalismus ve Vietnamské komunistické straně, politická autorita a participace a odbory ve Vietnamu.

Plakát