09/01/2014 - Seminář s generálním ředitelem společnosti PaperLinX Czech Republic

Centrum pro studia mezinárodních ekonomických vztahů katedry mezinárodního obchodu organizuje pro studentky a studenty mezinárodního obchodu setkání se zajímavými lidmi ze světa businessu. Smyslem je umožnit poznání praxe a sdílení poznatků a postřehů, které v žádné učebnici nejsou.

První možnost dostali studenti již ve čtvrtek 9. ledna 2014, kdy na MUP Praha zavítal generální ředitel společnosti PaperLinX Czech Republic Ing. Petr Breburda. Tato společnost je předním dodavatelem obalových materiálů v ČR a součástí nadnárodní skupiny PaperlinX, která působí v 18 zemích Evropy, severní Ameriky, Asie a Austrálie. Seminář byl veden v angličtině a zúčastnili se jej jak studenti české verze programu Mezinárodní obchod, tak také studenti anglické verze International Business. Seznámeni byli s razantní změnou strategie společnosti, na kterou musel její nejvyšší management přistoupit s příchodem finanční krize v roce 2008. V tomto roce došlo k fundamentálním změnám v tržním prostředí, což následně vedlo k postupným poklesům tržeb, a společnost tak byla donucena k propouštění svých zaměstnanců. Vedení společnosti tak stálo před nelehkým úkolem restrukturalizovat a diverzifikovat svoji činnost, což se jí do velké míry podařilo. Detaily této změny a konkrétní postřehy z náročné restrukturalizace, před kterou čas od času stojí každá společnost, byly námětem nejen přednášky pana Breburdy, ale zejména pak následné diskuse se studenty.

Fotogalerie