14/01/2014 - American Identity as Part of U.S. Foreign Policy Today

Jeden z prvních kulatých stolů roku 2014, konajících se na MUP, připadl na 14. ledna a byl zaměřen na téma “Americká identita jako součást současné zahraniční politiky USA”, prezentované Sherry Kenneson-Hall, vedoucí kulturního oddělení na velvyslanectví USA v Praze. Tato událost je součástí kola debat týkajících se Severní a Jižní Ameriky, které jsou pravidelně pořádané Iberoamerickým centrem (IAC).

V průběhu své rozsáhlé prezentace se Sherry Kenneson-Hall dotkla řady klíčových témat jako např. energetické politiky USA, rozpočtu USA, problémů doléhajících na LGBT komunitu, migrace a deportací, zahraniční pomoci a diplomacie, role amerického Kongresu a Senátu v tvorbě politik, atd. Tento kulatý stůl postavený na prezentaci Kenneson-Hall se těšil zájmu publika a řadě dotazů, které daly průchod debatě.