28/11/2013 - Chile: prezidentské volby 2013

Další ze série diskuzí k aktuálním otázkám politického dění v Latinské Americe pořádaných Iberoamerickým centrem MUP byla na téma chilských prezidentských voleb za účasti PhDr. Radka Bubna z Ústavu politologie FF UK, s následující diskusí moderovanou Kateřinou Březinovou, Ph.D. z Iberoamerického centra MUP.

Přednáška se zaměřila na analýzu chilského stranického a volebního systému v posledních dvaceti letech a na vliv, který tyto faktory měly na volební výsledek po prvním kole. Dr. Buben věnoval pozornost postpinochetovskému politickému spektru a politizaci autoritářské minulosti v kampaních obou táborů. Následná diskuse zahrnovala strategie obou soupeřících aliancí, osobnosti hlavních kandidátek a scénáře možného vývoje chilské politiky v následujících čtyřech letech.

Fotogalerie