30/10/2013 - Mise EUFOR Althea v Bosně a Hercegovině

Centrum bezpečnostních studií MUP (C4SS) uspořádalo 30. 10. 2013 první přednášku z cyklu „Bezpečnostní dialog 2.0: Zahraniční mise ozbrojených sil České republiky očima jejich účastníků“ s názvem „Mise EUFOR ALTHEA v Bosně a Hercegovině“.

Naším hostem byl pplk. Ing. Bohuslav PERNICA, Ph.D, který po krátkém úvodu do současných i minulých problémů řešení konfliktu v Bosně a Hercogovině přiblížil zejména své osobní zkušenosti s fungováním mise EU ALTHEA. Akce se jako posluchači zúčastnili bakalářští i magisterští studenti MUP a zájemci z řad odborné veřejnosti. Více informaci o této a dalších z akcí Centra bezpečnostních studií naleznete na: http://www.c4ss.cz.

Cyklus přednášek přímých účastníků zahraničních misí ozbrojených sil České republiky je pokračováním úspěšného cyklu veřejných přednášek Bezpečnostního dialogu 10/20: 10 let v NATO, 20 let transformace ozbrojených sil České republiky, který probíhal v letech 2009-2013. Jeho cílem bylo zpřístupnit teorii používanou při plánování a řízení transformace ozbrojených sil a výsledky této praxe v ČR dosažené po 20 letech transformace ozbrojených sil, která se zintenzivnila po vstupu ČR do NATO. Seznam přednášek z tohoto cyklu, včetně PowerPoint prezentací (pokud je přednášející experti dali k dispozici k uveřejnění) naleznete zde: http://www.c4ss.cz/CZ/dialog2.html

Fotogalerie