22/11/2013 - Konference - Česká republika a Slovensko 1993 až 2013

Katedra politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha uspořádala v pátek 22. listopadu 2013 mezinárodní vědeckou konferenci nazvanou „Česká republika a Slovensko 1993 až 2013: Politické a společenské aspekty vývoje v posledních dvaceti letech“, na které vystoupili přední a renomovaní čeští a slovenští odborníci jak z Metropolitní univerzity Praha, tak z Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Palackého v Olomouci, Academia Rerum Civilium – Vysoké školy politických a společenských věd v Kolíně, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici či Ekonomickej univerzity v Bratislavě.

Jednotlivé příspěvky přednesené na konferenci se zaměřily na analýzu vývoje samostatných České republiky a Slovenska od roku 1993, a to z několika různých úhlů pohledu. První část konference byla věnována problematice integrace obou zkoumaných zemí do mezinárodních politických, ekonomických a bezpečnostních struktur. Následovaly příspěvky věnující se otázkám vnímání a postavení menšin v ČR a na Slovensku a tamním kořenům nacionalismu. Příspěvky přednesené v poslední části konference pak byly věnovány politologickým analýzám relevantních témat a otázek vývoje českého a slovenského politického systému. Zvláštní pozornost mezi vystupujícími i posluchači konference pak vzbudil speciálně zařazený příspěvek zaměřující se na (do značné míry selektivní) reflexi vývoje samostatných České republiky a Slovenska ve středoškolských učebnicích dějepisu využívaných pro potřeby výuky nejnovějších dějin v obou zkoumaných zemích.

Při zpětném hodnocení konference je určitě potřeba zmínit její vysoce pozitivní hodnocení, a to jak ze strany vystupujících, tak zejména ze strany posluchačů, kteří konferenci navštívili. Jako specifická přidaná hodnota, která není běžná pro odborné vědecké konference, pak byla opakovaně zmiňována celková atmosféra, v níž se celé jednání konference odehrávalo. Posluchači i vystupující zdůrazňovali velmi pohostinné prostředí, které pro ně Katedra politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha připravila, spolu s velmi přátelským duchem a průběhem konference.

Pro případné zájemce o psané verze příspěvků přednesených na konferenci je pak jistě zajímavá informace, že výstupem z konference bude kolektivní monografie, která bude publikována v první polovině roku 2014 v nakladatelství Metropolitan University Prague Press.

Program

Fotogalerie