22/06/2013 - Hradecké středisko MUP na "Open Skies for Handicapped"

Letecké služby Hradec Králové, a.s. pořádaly dne 22. 6. 2013 již šestý ročník akce "Open Skies for Handicapped"(OSH) na letišti Hradec Králové. Hlavním cílem této akce byly vyhlídkové lety pro postižené spoluobčany s celodenním doprovodným programem pro ostatní zúčastněné.

Stejně, jako v minulých letech, převzal nad akcí záštitu ministr obrany a náčelník generálního štábu AČR. V průběhu uplynulých ročníků se uvedené akce zúčastnilo přibližně 8500 postižených spoluobčanů z celé republiky a pro 2570 z nich Letecké služba Hradec Králové, a.s., dokázaly zabezpečit vyhlídkové lety. Letošní ročník byl zpestřen předvedením armádního transportního letounu CASA AČR, který byl také jedním z letadel, uskutečňujících vyhlídkové lety nad Hradcem Králové i celým krajem.

Metropolitní univerzita Praha-Univerzitní středisko Hradec Králové, se letošního ročníku účastnila podruhé. K celodennímu programu pro tělesně handicapové občany a jejich blízké přispěla svým reklamním informačním stánkem. Zde se návštěvníci akce s překvapením zastavovali a o možnosti studia pro tělesně postižené se podrobně zajímali. Program Škola bez bariér byl pro všechny novinkou a motivací ke studiu.

PaedDr. Ivona Civáňová

Fotogalerie