24/06/2013 - 15 Years of Democratic Reforms in Indonesia

Přední světový indonesista Dr. Marcus Mietzner z Australian National University, Canberra, proslovil na MUP hostovskou přednášku nazvanou "15 Years of Democratic Reforms in Indonesia".

Vystoupení moderoval dr. Tomáš Petrů, vedoucí Centra asijsko-pacifických studií a katedry asijských studií na MUP. Dr. Mietzner se pokusil o analýzu politické transformace největší země jihovýchodní Asie od pádu generála Suharta a jeho režimu v květnu 1998, přičemž se zaměřil jak na úspěchy a úskalí demokratizace indonéské společnosti, tak i na současné výzvy jako sílící islamizace, náboženská radikalizace, přetrvávající korupce a chudoba nebo nízká ochrana menšin.

Fotogalerie