12/06/2013 - Česko(slovenská) obec sokolská

Centrum bezpečnostních studií MUP (C4SS) ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem uspořádalo 12. 6. 2013 22. přednášku z cyklu „Bezpečnostní dialog 10/20“ (10 let v NATO/20 let transformace Armády ČR) na téma „Česko(slovenská) obec sokolská.“

Přednáška se konala v rámci probíhající výstavy Vojenského historického ústavu a naším hostitelem/průvodcem byl plk. Mgr. Michal Burian, PhD. (ředitel odboru muzeí Vojenského historického ústavu), který kromě detailního představení historie Sokola a jeho role nejen v oblasti tělovýchovy odpovídal i na množství dalších otázek. Akce se jako posluchači zúčastnili bakalářští i magisterští studenti MUP a zájemci z řad odborné veřejnosti.

Fotogalerie

Cyklus Bezpečnostní dialog 10/20 pořádá Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha a Středisko bezpečnostní politiky CESES Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Účelem cyklu je zpřístupnit teorii používanou při plánování a řízení transformace ozbrojených sil a výsledky této praxe v ČR dosažené po 20 letech transformace ozbrojených sil, která zintenzivnila po vstupu ČR do NATO. Pozornost je soustředěna zejména na období let 2002 až 2009, období výstavby profesionální AČR, nasazení českých vojáků v GWOT a hodnocení výsledků transformace ozbrojených sil v oblasti lidských a finančních zdrojů. Hlavním cílem je otevřít debatu o podobě transformace a soudobého působení ozbrojených sil České republiky. Více informací o této a dalších akcích Centra bezpečnostních studií naleznete na http://www.c4ss.cz