17/05/2013 - Odpovědnost veřejné moci

Dne 17. května 2013 pořádala Katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity v Praze v budově v Prokopově ulici mezinárodní vědeckou konferenci tematicky nazvanou Odpovědnost veřejné moci.

Mezinárodní konference se kromě vědecko-pedagogických pracovníků Metropolitní univerzity Praha účastnili taktéž kolegové z oborů ústavního, správního a trestního práva právnických fakult univerzit pražské, olomoucké, plzeňské, bratislavské a trnavské, resp. dalších vysokých škol právnického zaměření. Jednání konference se soustředilo na pojetí obecných otázek odpovědnosti veřejné moci, především ústavněprávní odpovědnosti, dále pak odpovědnosti na základě správního procesu, odpovědnosti podle evropského práva a aspektů trestněprávní odpovědnosti. Konference se konala za prestižní účasti odborníků veřejného práva uvedených oblastí a její následnou součástí bude vydání vědecké expertizy odpovídající konferenčnímu tématu.

Program