10/05/2013 - Konference - Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady

V pátek 10. května 2013 proběhla na Metropolitní univerzitě Praha již 8. výroční konference Centra pro studium Blízkého východu. Poprvé v dějinách centra se jednalo o českou konferenci, pro kterou se organizátoři rozhodli vzhledem k aktuálnosti tématu a mezeře v české akademické produkci.

Konference se nazývala "Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady" a byla rozdělena do tří tematických bloků, z nichž první se zabýval politickým islámem, druhý geopolitickými implikacemi pro USA, EU, Izrael a Turecko a třetí některými regionálními případovým studiemi. Na konferenci vystoupil Šádí Shanaáh (Glopolis, Insaan), Ondřej Beránek (MUP + OÚ AV ČR), Pavel Ťupek (ÚBVA FF UK), Ondřej Ditrych (ÚMV), Irena Kalhousová (PSSI), Zora Hesová (AMO) a tři doktorandky MUP: Gabriela Özel Volfová, Adéla Jiránková a Kateřina Krulišová. Konferenční příspěvky budou v průběhu roku 2013 vydány v podobě kolektivní monografie.

Program

Informace o přednášejících

Fotogalerie