16/05/2013 - Konference - Rostoucí hospodářský potenciál regionu Střední Asie - příležitost pro český export?

Ve čtvrtek 16.5.2013 proběhla v prostorách Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. národní konference, kterou zorganizovala Katedra mezinárodního obchodu. Hlavním tématem byl region Střední Asie a v něm probíhající dynamické změny.

Konference se zúčastnilo zhruba 50 hostů, kteří měli příležitost vyslechnout si zajímavé příspěvky celkem sedmi řečníků a jednoho hlavního řečníka, jímž byl Ing. Jaroslav Fingerland, CSc., který dlouhou dobu působil jako obchodní rada v Rusku a k regionu Střední Asie má zejména v obchodní oblasti velmi blízko a dlouhodobě jej sleduje. Řečníci pocházeli jak z akademické obce, tak i ze státního sektoru (Ministerstva průmyslu a obchodu) a soukromé sféry, která má přirozeně stále větší zájem s velmi bohatým regionem Střední Asie aktivně obchodovat. Vzhledem ke geopolitické poloze středoasijských zemí je zde však silná konkurence, a tak pronikání na tyto trhy není zdaleka jednoduchou záležitostí. I řadu praktických rad se mohli účastníci konference dozvědět.

Pohoštění na konferenci bylo stylové. Ochutnávky středoasijské a zakavkazské kuchyně připravila společnost Ethnocatering, které tímto patří dík za mimořádný kulinářský zážitek.

Konference byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí, reg. č. CZ 1.0.7/2.4. 00/31.0027.

Program konference

Fotogalerie