04/04/2013 - Vietnam, Thajsko, Taiwan - tři významné země Asie a potenciál spolupráce s ČR

Katedra asijských studií a Centrum Asijsko-pacifických studií uspořádaly 4. dubna kulatý stůl na téma "Vietnam, Thajsko, Taiwan – tři významné země Asie a potenciál spolupráce s ČR", na kterém promluvili pozvaní odborníci za každou ze tří zemí.

Hlavními hosty byli Ing. Martin Vlastník, CSc, Ing. David Jarkulisch a JUDr. Michal Král, kteří dlouhodobě působili v těchto zemích na vedoucích pozicích Velvyslanectví ČR. V rámci kulatého stolu se hosté dotkli především ekonomických otázek a vnitřní i zahraniční politiky Vietnamu, Thajska a Taiwanu. Detailně byl rozebrán i potenciál spolupráce jednotlivých zemí s ČR v různých oblastech od rozvojové pomoci až po problematiku investičních projektů. Akce se jako posluchači zúčastnili bakalářští i magisterští studenti MUP a zájemci z řad veřejnosti a bylo patrné, že diskuze je velmi zaujala.

Mária Strašáková, Ph.D.

Fotogalerie

Hosté:

Ing. Martin Vlastník, CSc. – Do diplomatických služeb přišel z firemní praxe, kde pracoval dlouhodobě v zahraničí i v zahraničním obchodě, na základě výzvy MPO v roce 2000 na rozšíření sítě obchodních radů. V letech 2001 až 2006 působil jako vedoucí obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR na Kubě, v letech 2008 až 2012 v téže pozici ve Vietnamu.

Ing. David Jarkulisch – Diplomat se specializací na země jihovýchodní Asie. Od absolvování diplomatické akademie v roce 1999 prošel na MZV ČR nejrůznějšími posty zahrnujícími jak oblast zahraniční politiky tak mezinárodního obchodu. Většinu svého profesního života na MZV strávil v zemích jihovýchodní Asie. V letech 2002–2006 působil jako obchodní rada českého velvyslanectví v Thajsku a v letech 2008 až 2012 jako ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR ve Vietnamu.

JUDr. Michal Král – Po ukončení studia pracoval v podnikové sféře jako vedoucí právník a posléze jako šéf exportu. Současně externě vyučoval na Právnické fakultě. Na ústředí MZV působil ve vedoucích funkcích postupně v oblasti legislativy, konzulární služby a soutěžního práva. V zahraničí pak vedl úřady v Mumbai (Bombaj), v Taipei a v Hanoji.