02/04/2013 - Jak se stát kritickým čtenářem - efektivní učení a čtení odborného textu

Další ze seminářů organizovaný Odbornou knihovnou Jiřího Hájka na MUP, který vedl PhDr. Ondřej Hausenblas - certifikovaný lektor programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, proběhl v úterý 2. dubna.

Seminář byl veden v živé, interaktivní formě, kdy dr. Hausenblas posluchačům vysvětlil, jak nalézt podstatné informace v textu, posoudit jejich důležitost a jak si je zapamatovat. Dále zdůraznil, že mezi důležité kroky patří věnovat pozornost prvnímu čtení, získat "vztah" ke čtenému, uvědomit si, co o tématu už znám, ujasnit si svůj čtenářský záměr a dávat si odpovědi na otázky během čtení.

Fotogalerie

Pozvánka