19/04/2013 - Political Instability in Southeast Asia

Katedra asijských studií ve spolupráci s Centrem asijsko-pacifických studií MUP uspořádala dne 19. dubna 2013 třetí z řady seminářů pořádaných a financovaných v rámci grantového projektu <a href="http://www.mup.cz/cz/o-univerzite/projekty/projekty-mup-v-roce-2013.html/815_1895-sit-spoluprace-pri-vyzkumu-mimoevropskych-oblasti--resareas/1">RESAREAS – Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí</a>.

Seminář nazvaný Political Instability in Southeast Asia, který uváděl Tomáš Petrů z katedry asijských studií MUP, představil čtyři řečníky. Role tzv. keynote speakera se zhostil prof. Wolfram Schaffar z Katedry mezinárodního rozvoje Vídeňské univerzity. Jeho prezentace poukázala na velmi zajímavé aspekty týkající se politické transformace v Barmě/Myanmě, která nyní probíhá formou opatrné evoluce. Podle všeho se žádná ze stran nechystá k razantnějším akcím a de facto se vyčkává na parlamentní volby v roce 2015, jejichž výsledek rozhodne o podobě příští vlády. V současnosti však opozice včetně její věhlasné vůdkyně Aung San Su Ťij spolupracuje s vládnoucí stranou, napojenou na barmskou juntu. Prof. Schaffar rovněž pohovořil o etno-náboženském konfliktu mezi barmskými většinovými buddhisty a místními muslimy (Rohingya) a porovnal situaci se sousedním Thajskem.

O Thajsku hovořil i další host, Richard Turcsányi z bratislavského Institutu asijských studií, který přednesl analýzu thajsko-kambodžských sporů o pohraniční chrám Preah Vihear. Následovala prezentace Lady Homutové, doktorandky na Katedře politologie FF UK, o mocenském boji v rámci zdánlivě monolitní vlády Komunistické strany Vietnamu, v rámci které zuří konflikty mezi jednotlivými frakcemi komunistů. Blok čtyř referátů pak uzavřel Vojtěch Bublík, student magisterského oboru Asijská studia a mezinárodní vztahy, který pojednal o separatistickém konfliktu na jižních (muslimských) Filipínách, přičemž se také dotkl aktuální otázky vpádu jihofilipínských ozbrojenců na území sousedního malajsijského Sabahu, což de facto oživilo historický spor mezi Malajsií a Filipínami. Přednesené referáty budou publikovány v připravovaném sborníku.

Fotogalerie

Program