07/12/2012 - Erasmus Day

Již tradičně v předvánočním čase uspořádalo Zahraniční oddělení pro MUP studenty celodenní akci známou pod názvem Erasmus Day. Kromě praktických informací o studijních pobytech v rámci Erasmus, Double Degree programech a mimoevropské spolupráce byly představeny i možnosti účastnit se pracovních stáží Erasmus (pro studenty) a Leonardo da Vinci (pro absolventy).

Erasmus Day v aule slavnostně zahájil pan rektor prof. Michal Klíma a prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Dr. Petr Vyhnánek. V aule následně pokračovaly prezentace osmnácti evropských i mimoevropských zemí a o něco více partnerských univerzit. Jednotlivé univerzity prezentovali vždy zahraniční studenti nebo MUP studenti, kteří pobyt v zahraničí již absolvovali. Celkem na 32 prezentujících pak bylo k dispozici ke konzultaci u stánků univerzit v Denním centru.

Na závěr dne proběhlo vyhlášení vítězů doprovodné fotosoutěže, oceněni byli studenti, jejichž fotografie získaly nejvyšší počet hlasů: 1. místo – Nikol Chumová, 2. místo – Lucie Jahodářová, 3. místo – Wen-An Tsai. Výstava fografií vítězů i ostatních soutěžících jsou stále k vidění v přízemí MUP budovy ve Strašnicích.

Jako poděkování pro všechny prezentující byla společná večeře organizovaná Zahraničním oddělením. Věříme, že studentům, kteří se rozhodovali pro pobyt v zahraničí v akademickém roce 2013/2014, jsme pomohli ujasnit si priority a příští Erasmus Day se tak budeme moci těšit na jejich zkušenosti a zážitky.

Těšíme se na spolupráci,
Zahraniční oddělení

Program

Fotogalerie