29/11/2012 - Konference - Rusko a Evropa 2012

29. listopadu 2012 proběhl v sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v Hradci Králové seminář Rusko a Evropa 2012. Zorganizován byl pracovníky MUP, univerzitního střediska Hradec Králové v úzké spolupráci s Eurocentrem v Hradci Králové.

Vystoupilo šest referentů – dva z MUP (Jan Bureš, Michal Romancov) a další, přizvaní z blízkých pracovišť: David Příhoda (FSV UK v Praze), Petra Kuchyňová (FSV MU v Brně), Lukáš Tichý (FF Univerzita Hradec Králové a ÚMV Praha) a Libor Dvořák z Českého rozhlasu 6. Seminář, který zahájil ředitel hradeckého střediska MUP Jan Outlý, moderoval Václav Veber. Obsahem příspěvků byla analýza současného politického života Ruské federace a vztahů Ruské federace a Evropské unie. Diskuse byla obsáhlá a podrobná, odpovídala velmi dobré kvalitě přednesených referátů. Dle prezenčního seznamu se semináře zúčastnilo 72 účastníků, převážně studentů MUP a Univerzity Hradec Králové. Seminář bezesporu splnil svůj účel, přinesl nové a zajímavé poznatky. Bude vhodné na toto téma připravit souborný materiál (monografii) v podobě e-publikace. Všichni zúčastnění referenti přislíbili v tomto ohledu úzkou spolupráci.

Program

Fotogalerie