13/11/2012 - Blízkovýchodní politické dění očima arabské literatury

Centrum pro studium Blízkého východu spolu s Odbornou knihovnou Jiřího Hájka uspořádali přednášku arabistů Jitky Jeníkové a Ondřeje Beránka spojenou s prezentací jejich překladů arabské literatury.

V úvodu přednášky byla prezentována politická situace na Blízkém východě a její negativní projevy jako např. cenzura, korupce, radikální islamismus, které ovlivňují civilní život včetně tvorby arabských literátů.
V rámci přednášky byly představeni dva egypští "protirežimní" autoři Alá’a al-Aswání a Sun´alláh Ibráhím. Oba literáti se snaží kriticky poukázat na důsledky politického režimu např. sociální problémy, sexuální zneužívání, vysoká míra chudoby, negramotnost. Přednášející představili své překlady děl těchto dvou autorů (Sun´alláh Ibráhím - Komise, Alá’a al-Aswání - Jakobijánův dům).
Prezentace obsahů knih byla prokládána konkrétními ukázkami čtení z děl, videoprojekcí, zajímavými komentáři a diskusí.

Fotogalerie

Pozvánka