23/10/2012 - Psychologické aspekty zahraničních misí

Centrum bezpečnostních studií MUP (C4SS) a Centrem pro sociální a ekonomické strategie (CESES) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze uspořádalo 23.10.2012 devatenáctou z cyklu přednášek programu „Bezpečnostní dialog 10/20“ (10 let v NATO/20 let transformace Armády ČR) na téma „Psychologické aspekty zahraničních misí.“ Našimi hosty byla psycholožka Vojenské policie npor. Lenka Šedivá a rtn. Jan Smetana, který je i členem týmu C4SS.

Během přednášky npor. Šedivé byla podrobně představena problematika vysílání českých vojáků do zahraničních misí, úskalí jejich dlouhodobého pobytu v (post-)konfliktních zemích s mnohdy velmi odlišnou kulturou i podnebím, a možné reakce vojáků na tyto stresové situace. V následné diskuzi zaznělo mnoho dotazů na danou problematiku. Akce se jako posluchači zúčastnili bakalářští i magisterští studenti MUP a zájemci z řad veřejnosti.

Cyklus Bezpečnostní dialog 10/20 pořádá Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha a Středisko bezpečnostní politiky CESES Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Účelem cyklu je zpřístupnit teorii používanou při plánování a řízení transformace ozbrojených sil a výsledky této praxe v ČR dosažené po 20 letech transformace ozbrojených sil, která zintenzivnila po vstupu ČR do NATO. Pozornost je soustředěna zejména na období let 2002 až 2009, období výstavby profesionální AČR, nasazení českých vojáků v GWOT a hodnocení výsledků ve transformace ozbrojených sil v oblasti lidských a finančních zdrojů. Hlavním cílem je otevřít debatu o podobě transformace a soudobého působení ozbrojených sil České republiky. Více informaci o této a dalších z akcí Centra bezpečnostních studií naleznete na http://www.c4ss.cz

Zpracoval: Oldřich Bureš, vedoucí C4SS

Fotogalerie