16/10/2012 - Indonesia Rising: Repositioning of Asia's Third Giant

Centrum asijsko-pacifických studií (CAPS) při Metropolitní univerzitě Praha uspořádalo 16. října 2012 hostovskou přednášku nazvanou Indonesia Rising: Repositioning of Asia´s Third Giant, na které vystoupil jeden z nejvýznamnějších indonesistů současnosti, emeritní profesor Anthony Reid z Australské národní univerzity, momentálně působící jako vědeckovýzkumný pracovník (research fellow) při Wissenschaftkolleg zu Berlin.

Prof. Reid se zamýšlel na současným postavením Indonésie na mezinárodní scéně a nad otázkou, zda je Indonésie na cestě stát se skutečnou velmocí. Náš host vyjádřil opatrný optimismus v tom smyslu, že Indonésie, která má za sebou spíše tristní zkušenost desítek let ekonomického úpadku a politického chaosu a několik zmařených šancí, nyní konečně alespoň do určité míry směřuje k takovému postavení, které si vzhledem ke své velikosti a potenciálu zaslouží. Je to odrazem ekonomického rozvoje země od 70. let 20. století a především politických změn po roce 1998, kdy padl autoritářský režim generála Suharta. Indonésie je tak nyní jednou z mála fungujících asijských demokracií a střednědobě vykazuje hospodářský růst přes 6 procent. Rovněž dominantní náboženství země, islám, se navzdory rostoucí radikalizaci menšiny, stále jeví jako spíše pluralitní, umírněný a schopný koexistence s demokratickým zřízením. Jako velmi pozitivní rys vidí profesor Reid také silnou roli žen v politických, ekonomických i intelektuálních kruzích Indonésie – jev nevídaný v jiných zemích s muslimskou většinou. Vedle již „tradiční“ korupce je podle Reida slabinou indonéské společnosti především nízká úroveň indonéského vysokého školství, vědy a výzkumu, v čemž je mezi rozvinutějšími asijskými zeměmi na chvostu. Rovněž nízká znalost angličtiny a dalších světových jazyků, mj. v důsledku nizozemské, a ne britské či francouzské kolonizace, diskvalifikuje tento velký národ na mezinárodní scéně. V každém případě má tato země se strategickou polohou mezi Asií, Austrálií, Indickým oceánem a Pacifikem ohromný potenciál a podle našeho hosta o ní ještě hodně uslyšíme.

Tomáš Petrů, CAPS a Katedra asijských studií

Fotogalerie