18/10/2012 - Konference - Viva Africa 2012: Actors in Contemporary African Politics

Ve dnech 18. – 19. října 2012 se v Hradci Králové uskutečnil 7. ročník mezinárodní afrikanistické konference Viva Africa 2012, kterou pořádala katedra politologie FF UHK ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha a občanským sdružením Cultura Africa. Konference byla tematicky zaměřena na zkoumání role nejrůznějších aktérů v současné africké politice.

Letošní dvoudenní pracovní jednání, kde byly jednotlivými badateli prezentovány vědecké výsledky primárních výzkumů, si kladlo za cíl přispět k lepšímu porozumění africkému kontinentu. Během konference se již posedmé setkali domácí i zahraniční odborníci na africkou problematiku – historici, politologové, sociální antropologové či experti na problematiku rozvoje. Na konferenci vystoupili se svými příspěvky badatelé z nejrůznějších zemí včetně České republiky; přijeli afrikanisté z Jihoafrické republiky, Nigérie, Etiopie, Švédska, Německa, Finska, Rakouska, Itálie, Švýcarska, Belgie, Ruska a Polska. Mezi nimi byli nejen zkušení profesoři afrických studií zabývající se dlouhodobě zkoumáním nejrůznějších aspektů fungování politiky na africkém kontinentě, ale také doktorandi afrikanistiky, kteří přijeli referovat o výsledcích svých nedávných terénních výzkumů.

Konference se konala v prostorách Univerzity Hradec Králové; první den v budově Fakulty informatiky a managementu UHK, druhý den se jednání přesunula do budovy Filozofické fakulty UHK.

Další informace naleznete na stránkách www.vivaafrica.cz.

Kontakt:

PaedDr. Hana Horáková, Ph. D
e-mail: horakova@mup.cz