09/11/2012 - Conference - South China Sea: Mare Nostrum Sinense?

Dne 9.11.2012 se na Metropolitní univerzitě Praha uskutečnila 4. pražská konference o jihovýchodní Asii věnovaná problematice Jihočínského moře nazvaná South China Sea: Mare Nostrum Sinense?, kterou pořádala Katedra asijských studií MUP v rámci evropského grantu <a href="http://www.mup.cz/cz/o-univerzite/projekty/projekty-mup-v-roce-2012.html/638_1619-sit-spoluprace-pri-vyzkumu-mimoevropskych-oblasti--resareas/1" class="targetblank">RESAREAS</a> (Cooperation Network for Research of the Non-European Areas) financovaného z OPVK, Evropského sociálního fondu.

Cílem konference bylo monitorovat a zanalyzovat poslední vývoj událostí v této oblasti stejně jako možnosti potenciálního řešení vleklých sporů především mezi ČLR a jednotlivými zeměmi ASEANu. Hlavním řečníkem na konferenci byl Dr. Ian Storey, výzkumný pracovník z Institute of Southeast Asian Studies v Singapuru a šéfredaktor časopisu Contemporary Southeast Asia, jež se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Ve své řeči osvětlil nejen příčiny tohoto konfliktu, ale i motivy jednotlivých soupeřících stran, stejně jako možné řešení těchto vleklých sporů. Mezi další řečníky patřila Dr. Sumathy Permal z Maritime Institute of Malaysia, která vystoupila s příspěvkem na téma „Preventive Diplomacy in the South China Sea: Malaysia’s Perspective“, ve kterém se zamyslela nad nároky a rolí Malajsie. Zájmy Japonska a roli Indie, která se čím dál více angažuje v oblasti jihovýchodní Asie, zhodnotil ve svém příspěvku „India, Japan and the South China Sea: Potentials of Strategic Convergence“ Dr. Surendra Kumar z Bangalore University. Naopak Dr. Alfred Gerstl z University of Vienna ve svém referátu „ASEAN as a Reluctant Actor in the South China Sea Dispute“ zanalyzoval postoj ASEANu v tomto konfliktu. Mimoto na konferenci vystoupila celá řada dalších odborníků působících v zahraničí. O konferenci byl velký zájem jak mezi řečníky, tak mezi posluchači. Konference se zúčastnila celá řada studentů z Univerzity Karlovy v Praze, Vysoké školy ekonomické, Metropolitní univerzity Praha atd., ale i představitelé malajsijské, vietnamské a filipínské ambasády. Podle ohlasů z obou stran šlo o velmi přínosné setkání na aktuální téma.

Konference se konala v budově Metropolitní univerzity Praha na Žižkově (Prokopova 16, Praha 3, 130 00).

Fotogalerie

Program