14/05/2012 - Role zahraničního rozhlasového vysílání v mezinárodních vztazích: historie a současnost

V Diskusním klubu MUP vystoupil v pondělí 14. května jako host pan Jefim Fištejn s tématem "Role zahraničního rozhlasového vysílání v mezinárodních vztazích: historie a současnost".

Diskuse s Jefimem Fištejnem, jejímž leitmotivem byly zahraničně-politické dopady rozhlasového vysílání v minulosti i současnosti, přineslo posluchačům zajímavé informace nejenom z historie a zákulisí vysílání rozhlasové stanice Rádio svobodná Evropa do někdejšího Československa, ale rovněž aktuální politické informace o nesnadném fungování stanice v současném Rusku. Jefim Fištejn, jenž byl ještě před několika týdny vedoucím ruského vysílání, byl tím nejlepším možným průvodcem, jehož informovaný a zasvěcený pohled všem přítomným události tzv. "ruského podzimu" a turbulentní ruské současnosti zprostředkoval v nové, a upřímně řečeno nečekané, perspektivě. Kdo by si před začátkem diskuse myslel, že ve věku elektronických médií může mít tak tradiční médium, jakým je rozhlasové vysílání, tak zásadní vliv.

Fotogalerie