02/05/2012 - Islám v Německu, Rakousku a Švýcarsku

Centrum pro studium Blízkého východu (CMES) uspořádalo ve středu 2. května 2012 další ze série diskuzí u kulatého stolu, tentokrát neobvykle v češtině. Přednášejícím byl Mgr. Martin Klapetek, Ph.D., odborný asistent na Katedře filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Dr. Klapetek v přednášce představil svou knihu věnující se islámu v německy mluvících zemích a problémům a výzvám s tím spojeným. Řeč byla o změnách v podobách přistěhovalectví a například i měnící se tváři sakrální či funerální architektury.

Fotogalerie

Pozvánka – informace