26/04/2012 - Konference - Zkrácené řízení o správních deliktech

Katedra právních disciplín a veřejné správy a Liberecké univerzitní středisko Metropolitní univerzity Praha uspořádali ve čtvrtek 26. dubna 2012 konferenci "Zkrácené řízení o správních deliktech". Nad konferencí, která se konala v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, převzala záštitu paní náměstkyně a radní, paní Ing. Lidie Vajnerová, MBA.

Tematické okruhy konference:

  • Zkrácená řízení o přestupcích
  • Zkrácená řízení o jiných správních deliktech
  • Zkrácené řízení v kontextu správního řádu
  • Postup správních orgánů ve zkráceném řízení o správních deliktech podle zvláštní právní úpravy
  • Problémy využití zkráceného řízení ve správním dozoru

Pozvánka