10/06/2012 - Studijní cesta do Ženevy

V týdnu od 10. – 15. 6. 2012 (neděle až pátek) proběhne historicky první studijní cesta do Ženevy. Celý program bude veden v anglickém jazyce. Akci za Metropolitní univerzitu Praha organizuje a povede Ing. Tereza Němečková, Ph.D. Studijní cesta je určena pro 20 studentů MUP.

Náplní cesty budou setkání se zástupci Světové obchodní organizace (World Trade Organization), Mezinárodního obchodního centra (International Trade Center) a UNCTAD (Konference OSN pro obchod a rozvoj). Setkání budou probíhat jak formou přednášek na vybraná témata, tak např. i v počítačové učebně, kde se studenti naučí používat vybrané statistické databáze, či simulací mezinárodních jednání na zadaná témata. Témata přednášek se zaměří především na otázky spojené s rostoucí pozicí rozvojových zemí v mezinárodním obchodě a problémy s tím spojenými. Dopravu a ubytování zajišťuje cestovní kancelář, které bude třeba zaslat peníze na účet. Studentům bude na konci pobytu vystaven certifikát o absolvování cesty.

V případě zájmu posílejte vyplněnou a podepsanou přihlášku do středy 9. května 2012 Ing. Aleně Haluzové z ekonomického oddělení MUP (haluzova@mup.cz), mob: +420 725 929 384.

Program

Přihláška