11/05/2012 - Diskurz EU a Ruska o energetických vztazích

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. a Ústav mezinárodních vztahů Praha uspořádali 11. května 2012 setkání u kulatého stolu na téma „Diskurz EU a Ruska o energetických vztazích“. V rámci kulatého stolu proběhla prezentace nového sborníku „Energetické vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací: partnerství nebo rivalita?“ z našeho nového nakladatelství Metropolitan University Prague Press.

Záměrem kulatého stolu bylo jednak prezentovat možné přístupy k diskurzu Evropské unie a Ruské federaci zaměřené na vzájemné energetické vztahy a zároveň diskutovat jednotlivá témata na úrovni těchto diskurzů. V rámci kulatého stolu byly hledány odpovědi na následující otázky:

  • Jaké základní diskurzivní komplexy spojené se vztahy EU vůči Rusku lze na unijní úrovni identifikovat?
  • Jaké hlavní diskurzivní přístupy zaměřené na vztahy s EU existují v rámci Ruské federace?
  • Jaká jsou nejčastější témata energetických diskurzů EU ve vztahu k Rusku a jak je v nich Ruská federace vnímána?
  • Jaká jsou hlavní témata energetických diskurzů Ruské federace zaměřených na Evropskou unii a jak je v nich EU vnímána?
  • V jakých ohledech se tyto jednotlivé energetické diskurzy EU a Ruska překrývají či naopak rozcházejí?

Moderátor: doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D., zástupce ředitele Ústavu mezinárodních vztahů Praha

Prezentující: Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, interní doktorand Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. a Ústavu mezinárodních vztahů Praha

Fotogalerie