12/04/2012 - Energetická bezpečnost

Centrum bezpečnostních studií MUP zorganizovalo na půdě budovy MUP na Žižkově další ze setkání u kulatého stolu, jehož tématem byla "Energetická bezpečnost".

  • Koncept zajištění dodávek energií a připravovaná Státní energetická koncepce ČR – nakolik nás ovlivňuje EU či její členské státy?
  • Vliv mezinárodních vztahů na energetickou bezpečnost – například může nás Ukrajina „odstřihnout“ od dodávek plynu jako reakce na poskytnutí azylu pro některé bývalé představitele ukrajinské vlády a jejich rodiny?
  • Vliv dostavby JE Temelín na zajištění energetické bezpečnosti v ČR
  • Ohrožují OZE stabilitu přenosové soustavy a tím i bezpečnost dodávek?
  • Možnosti diverzifikace dodávek elektrické energie a plynu aneb diverzifikace zdrojů jako jedno z možných řešení jak předejít výpadkům?
  • Nabucco, Nord Stream, South Stream – plynové koridory a jejich pozice při zajištění energetické bezpečnosti
  • Otázka ropné bezpečnosti a budoucnost ropovodu Družba
  • Energetická spolupráce ve V4
  • Soupeření o nerostné zdroje a fenomén surovinové bezpečnosti

HOSTÉ:
Mgr. Michal Mareš (tajemník velvyslance pro energetickou bezpečnost, Ministerstvo zahraničních věcí ČR)
Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. (ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)

Fotogalerie

Více informací na www.c4ss.cz.