25/04/2012 - Zakázané myšlenky - večer s Jiřím Dědečkem

Dne 25. 4. 2012 byl na půdě MUP uspořádán večer na téma „Zakázané myšlenky“, večer věnovaný perzekvovaným spisovatelům.

V úvodu akce Dr. Ondřej Beránek z Centra pro studium Blízkého východu přednesl svůj pohled na obecné postavení arabské literatury v posledních desetiletích, jaká jsou její zakázaná témata a obzvláště na to, jaký vliv na ni mají události související s tzv. „Arabským jarem“ a jakým způsobem některé represivní režimy zacházejí s literáty či obecně s kulturou. Hlavní část večera pak představovalo vystoupení Jiřího Dědečka, předsedy českého Mezinárodního PEN klubu. Jiří Dědeček posluchače seznámil s projektem „Knihovnička PEN klubu“, který má za cíl podporu zahraničních spisovatelů/disidentů a politických vězňů. Součástí představení bylo rovněž čtení ukázek z některých překladů pořízených v rámci projektu a také poutavé líčení navazování kontaktů s literáty žijícími v represivních režimech.

Fotogalerie

Pozvánka